top of page

ANBI

Als ANBI-stichting geniet Meraki een aantal belangrijke voordelen, zowel voor de organisatie zelf als voor haar donateurs.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een organisatie zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en dat haar activiteiten bijdragen aan het algemeen nut. Stichtingen die deze status hebben, genieten van een aantal fiscale voordelen.

 

Zo zijn giften aan een ANBI-stichting aftrekbaar van de belasting en hoeft de stichting zelf geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.

Voor donateurs is het aantrekkelijk om te schenken aan een ANBI-stichting, omdat zij hun gift kunnen aftrekken van de belasting. Dit betekent dat zij minder belasting hoeven te betalen, waardoor het schenken aan een goed doel financieel aantrekkelijker wordt.

Daarnaast is het voor een ANBI-stichting verplicht om bepaalde informatie openbaar te maken, zoals het beleidsplan, de financiële verantwoording en de bestuurssamenstelling. Dit zorgt voor meer transparantie en vertrouwen bij donateurs en andere belanghebbenden.

 

Voor Stichting Meraki betekent het hebben van de ANBI-status dat zij op een fiscaal gunstige manier haar werk kan doen en meer transparantie biedt aan haar donateurs. Hierdoor kan de organisatie zich nog meer richten op het ondersteunen van kwetsbare groepen en het bijdragen aan het algemeen belang.

man achter de computer

Documenten

bottom of page